نویسنده
0

admin

تاریخ عضویت : November 17, 2018

درباره admin

admin  فیلم ها

دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی منتشر شد

دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی منتشر شد دست اندرکاران انیمیشن: مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمد

publish نوامبر 9, 2019 80
انیمیشن بوز دؤنمی5 عصر یخبندان

دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی منتشر شد دست اندرکاران انیمیشن: مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمد

publish نوامبر 9, 2019 94
دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان)

دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی منتشر شد دست اندرکاران انیمیشن: مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمد

publish نوامبر 9, 2019 92
دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی منتشر شد

دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی منتشر شد دست اندرکاران انیمیشن: مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمد

publish نوامبر 9, 2019 73
دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی

دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی منتشر شد دست اندرکاران انیمیشن: مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمد

publish نوامبر 9, 2019 60
دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی

دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی منتشر شد دست اندرکاران انیمیشن: مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمد

publish نوامبر 9, 2019 72
دوبله ترکی انیمیشن” بالاجا رییس” ( رئیس کوچولو) (The Boss Baby )

دست اندرکاران دوبله ترکی انیمیشن” بالاجا رییس” ( رئیس کوچولو) (The Boss Baby ): مدیر پروژه : علی مترجمی مدیر دوبلاژ : مجید آذری دستیار دوبلاژ : مهدی

publish نوامبر 9, 2019 84
دوبله ترکی انیمیشن ” بالاجا رییس” ( رئیس کوچولو)

دست اندرکاران انیمیشن دوبله ترکی” بالاجا رییس” ( رئیس کوچولو) (The Boss Baby ): مدیر پروژه : علی مترجمی مدیر دوبلاژ : مجید آذری دستیار دوبلاژ : مهدی

publish نوامبر 9, 2019 58
دوبله ترکی انیمیشن ” بالاجا رییس” ( رئیس کوچولو) (The Boss Baby )

دست اندرکاران انیمیشن دوبله ترکی” بالاجا رییس” ( رئیس کوچولو) (The Boss Baby ): مدیر پروژه : علی مترجمی مدیر دوبلاژ : مجید آذری دستیار دوبلاژ : مهدی

publish نوامبر 9, 2019 77
انیمیشن دوبله ترکی” بالاجا رییس” ( رئیس کوچولو) (The Boss Baby )

دست اندرکاران انیمیشن دوبله ترکی” بالاجا رییس” ( رئیس کوچولو) (The Boss Baby ): مدیر پروژه : علی مترجمی مدیر دوبلاژ : مجید آذری دستیار دوبلاژ : مهدی

publish نوامبر 9, 2019 62
انیمیشن رالف خرابکار اویون بوزان رالف دوبله ترکی باریش سسی
انیمیشن “اویون بوان رالف2 ” (رالف خرابکار2) (Ralph breaks the internet2018)

دست اندر کاران دوبله ترکی “اویون بوان رالف2 ” (رالف خرابکار2) (Ralph breaks the internet2018) مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمدی مدیر پروژه : علی مترجم

publish نوامبر 9, 2019 53
دوبله ترکی “اویون بوان رالف2 ” (رالف خرابکار2)

دست اندر کاران دوبله ترکی “اویون بوان رالف2 ” (رالف خرابکار2) (Ralph breaks the internet2018) مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمدی مدیر پروژه : علی مترجم

publish نوامبر 9, 2019 59

admin فیلم های مورد علاقه

admin هیچ ویدئویی مورد علاقه ندارید

دنبال کنندگان

پیروی