دسته: انیمیشن

image تماشای ویدیو
4
دوبله ترکی “اویون بوان رالف۲ ” (رالف خرابکار۲) (Ralph breaks the internet2018)

admin

۲۳ دی, ۱۳۹۸

98

دست اندر کاران دوبله ترکی “اویون بوان رالف۲ ” (رالف خرابکار۲) (Ralph breaks the internet2018) مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمدی مدیر پروژه : علی مترج

تماشای ویدیو
image تماشای ویدیو
1
دوبله ترکی “اویون بوان رالف۲ ” (رالف خرابکار۲) (Ralph breaks the internet2018)

admin

۲۳ دی, ۱۳۹۸

66

دست اندر کاران دوبله ترکی “اویون بوان رالف۲ ” (رالف خرابکار۲) (Ralph breaks the internet2018) مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمدی مدیر پروژه : علی مترج

تماشای ویدیو
image تماشای ویدیو
1
دوبله ترکی “اویون بوان رالف۲ ” (رالف خرابکار۲) (Ralph breaks the internet2018)

admin

۲۲ دی, ۱۳۹۸

60

دست اندر کاران دوبله ترکی “اویون بوان رالف۲ ” (رالف خرابکار۲) (Ralph breaks the internet2018) مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمدی مدیر پروژه : علی مترج

تماشای ویدیو
image تماشای ویدیو
4
دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی۵” (عصر یخبندان) به زبان ترکی منتشر شد

admin

۲۲ دی, ۱۳۹۸

108

دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی۵” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی منتشر شد دست اندرکاران انیمیشن: مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمد

تماشای ویدیو
image تماشای ویدیو
4
پشت صحنه ای از انیمیشن بوز دؤنمی۵(عصر یخبندان)

admin

۲۲ دی, ۱۳۹۸

94

دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی۵” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی منتشر شد دست اندرکاران انیمیشن: مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمد

تماشای ویدیو
image تماشای ویدیو
2
پشت صحنه ای از انیمیشن بوز دؤنمی۵

admin

۲۲ دی, ۱۳۹۸

74

دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی۵” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی منتشر شد دست اندرکاران انیمیشن: مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمد

تماشای ویدیو
image تماشای ویدیو
13
دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی منتشر شد

admin

۱۸ آبان, ۱۳۹۸

420

دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی منتشر شد دست اندرکاران انیمیشن: مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمد

تماشای ویدیو
image تماشای ویدیو
9
انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی

admin

۱۸ آبان, ۱۳۹۸

316

دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی منتشر شد دست اندرکاران انیمیشن: مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمد

تماشای ویدیو
image تماشای ویدیو
11
تیزر انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی

admin

۱۸ آبان, ۱۳۹۸

280

دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی منتشر شد دست اندرکاران انیمیشن: مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمد

تماشای ویدیو
image تماشای ویدیو
7
انیمیشن “بوز دؤنمی۵” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course)

admin

۱۸ آبان, ۱۳۹۸

324

دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی۵” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی منتشر شد دست اندرکاران انیمیشن: مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمد

تماشای ویدیو
image تماشای ویدیو
6
انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی

admin

۱۸ آبان, ۱۳۹۸

266

دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی منتشر شد دست اندرکاران انیمیشن: مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمد

تماشای ویدیو
image تماشای ویدیو
5
دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی منتشر شد

admin

۱۸ آبان, ۱۳۹۸

193

دوبله انیمیشن “بوز دؤنمی5” (عصر یخبندان) ( Ice Age Collision Course) به زبان ترکی منتشر شد دست اندرکاران انیمیشن: مدیر ارشد و تهیه کننده : حسین علی محمد

تماشای ویدیو
BeTube Ads